English | home | home | email
چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩
صفحه اصلي > مدیریت دارو و مخدر > شرح وظايف واحد دارو های مخدر و شیرخشک 
شرح وظايف واحد دارو های مخدر و شیرخشک
 

معرفی:

این واحد علاوه بر تأمین داروی مخدر مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی، بر نحوه توزیع، تجویز و مصرف داروی مخدر در مراکز درمانی و همچنین بیماران سرپایی نظارت دارد.

شرح وظایف:

تأمین داروی مخدر مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی جنوب استان کرمان

تشکیل پرونده دارویی جهت بیماران و مراکز درمانی

نظارت بر مصرف داروهای مخدر بیماران و مراکز درمانی

اخذ و جمع‌آوری مستندات داروی مخدر بیماران و مراکز درمانی

- اخذ ، جمع آوری و امحاء پوکه داروهای مخدر  داروهای مخدر بیماران و مراکز درمانی

- بازرسی از مراکز درمانی در خصوص بررسی نحوه نگهداری و مصرف داروهای مخدر

-  مشارکت و همکاری با معاونت درمان در بازرسی از مراکز درمان سوء مصرف مواد

© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.